Om bokprosjektet

Min far, Jan Molvin Knutsen, arbeidet over en del år med denne personlige biografien om sin bestefar. Jeg lovet ham før hans bortgang at jeg skulle redigere og samle notatene og avsnittene hans, slik at det kunne publiseres som en biografi i bokform. Jeg har etter beste evne forsøkt å redigere og samle alt stoffet i et års tid etter hans død. Rent økonomisk hadde prosjektet gått i balanse hvis det ble solgt over hundre bøker, så det er ingen inntjening på boken. Det viktigste for meg har vært å gi ut boken slik som far ønsket. Gjennom ISBN-nummer kan også boken være tilgjengelig for forskere (og media, jfr. artikler) og interesserte rundt de emnene boken tar opp (skandinavers gulljakt i Amerika, bydelen Skjærva/Ålesunds historie fra 1900-1930-tallet, samt etableringen av Kings Bay og Ny-Ålesund).

Familien er takknemlig for det arbeidet Jan Molvin Knutsen gjorde med denne personlige biografien om Michael Knutsen, slik at både familie og slekt kan få vite mer om vår felles bestefar, oldefar, tippoldefar, tipp-tippoldefar – osv.

Michael Synnes